Intro

AVG

Wij leveren onze klanten reclamecampagnes en nemen daartoe de verantwoordelijkheid voor het verwerken van persoonsgegevens. Wij nemen daarom de rol van verantwoordelijke in de zin van de AVG op ons, en dragen zorg voor naleving van de uit hoofde daarvan geldende vereisten (wij verwerken dus geen persoonsgegevens namens onze klanten en handelen dus niet als “verwerker" in de zin van de AVG).

DPIA

Wij richten onze verwerking in met aandacht voor privacy optionaliteiten. De AVG vraagt van ons dat wij de verwerking van persoonsgegevens doen met inachtname van principes als privacy-by-default en privacy-by-design. Zo zorgen wij dat persoonsgegevens niet onnodig verzameld of gedeeld worden. Dat is zelfs zo ingericht dat wij zelf geen beschikking krijgen over kopieën van gegevens, maar maken gebruik van gespecialiseerde partijen.

Wij voeren uit voorzorg een Data Protection Impact Assessment uit voor campagnes in alle segmenten. Zo verzekeren wij ons ervan dat we de doelgroep en haar risico’s voldoende kennen, en risico’s kunnen minimaliseren. Wij vragen onze klanten ook akkoord te gaan met de DPIA alvorens een campagne te starten.