Intro

Maatschappelijke verantwoording

Maatschappelijke verantwoording

Quiet 500

In Den Haag leven naar schatting ruim 28.000 huishoudens met problematische schulden. In sommige wijken leeft één op de vijf kinderen onder de armoedegrens. Voor deze mensen, die vaak in stille armoede leven, is er de prachtige organisatie Quiet Nederland

Namens TechAds verrassen wij alle members van Quiet Den Haag komende Kerst met een prachtig kerstpakket. Dit hebben we samen gedaan met onze partners.