Inclusiviteit en diversiteit


Succes bereik je samen

Bij TechAds geldt een can-do mentaliteit waarbij iedereen gelijkwaardig behandeld wordt. Wij geloven in een inclusieve organisatie, die de kracht van diversiteit gebruikt om tot betere resultaten te komen. Want juist omdat we van elkaar verschillen, kunnen we tot betere oplossingen komen voor onze klanten. Daarom creëren we de ruimte om van elkaar te kunnen verschillen en dit te uiten, zodat we het kunnen benutten.

Bij TechAds komt iedereen tot zijn recht ongeacht je achtergrond, leeftijd, levensfase, geslacht of herkomst

Horizontale Lijn

Onze 4 diversiteit pijlers 

Alleen ga je misschien sneller, maar samen bereik je meer. Wij geloven erin dat je samen alleen meer bereikt als je van elkaar verschilt. Bij TechAds geldt een can-do mentaliteit waarbij iedereen gelijke kansen krijgt en gelijk wordt behandeld.

Wij geloven in een inclusieve organisatie, die de kracht van diversiteit gebruikt om tot betere resultaten te komen. Want juist omdat we van elkaar verschillen, kunnen we tot betere oplossingen komen voor onze klanten. Daarom creëren we de ruimte om van elkaar te kunnen verschillen en dit te uiten, zodat we het kunnen benutten.

Bij TechAds komt iedereen tot zijn recht ongeacht je achtergrond, leeftijd, levensfase, geslacht of herkomst. Wij vinden het van belang dat iedereen wordt gerespecteerd en de ruimte krijgt om zijn talenten te ontwikkelen. Het in stand houden van een inclusieve organisatie is een dagelijkse ontwikkeling waarvoor ons hele team zich inzet.

Bij TechAds vinden we het belangrijk dat ons personeelbestand een afspiegeling is van de maatschappij en dat er een veilige werkomgeving is die vrij is van discriminatie. Dat iedereen eerlijke en gelijke toegang heeft tot het ontwikkelen van het talent. En dat er een objectief en transparante sollicitatieprocedure plaatsvindt, waarbij je ervoor mag kiezen om je geboortedatum, gender of geboorteplaats niet op je CV te vermelden.