Intro

Algemeen

Techads hecht veel waarde aan de discrete omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke
gegevens van zowel alle betrokken partijen worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij
houdt Techads zich aan alle vereisten die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de
verwerking van persoonsgegevens stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens klanten

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden
opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om gebruik te
maken van onze diensten. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van de
bij ons van u bekende (persoons-)gegevens. Zie hiervoor onze contactgegevens onderaan dit
document.

Big Data

Techads verkrijgt Big Data door een internationale samenwerking met zogenaamde Ad
Exchanges. Hierbij werkt Techads samen met partijen zoals Appnexus, Rubicon, Linkedin,
Microsoft en nog vele meer. Deze partijen verzamelen louter die data, waarmee de
eindgebruiker heeft ingestemd dat deze gedeeld mag worden. Dit is in overeenstemming met
de Europese richtlijnen omtrent de privacy.

Techads verzamelt vervolgens deze data en gebruikt voor de campagnes. Door het gebruik
van geavanceerde algoritmes kunnen wij heel nauwkeurig de juiste personen bereiken. De
gebruikte filters werken per 1000 gebruikers. Op die manier hebben wij niet de beschikking
over de exacte gegevens van individuele gebruikers.

Beveiliging van persoonsgegevens

Techads maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen
dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken hiervoor gebruik van
beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt
uitgewisseld tussen u en onze website wordt afgeschermd.